సాధారణంగా ఒక యువతిని ఒక యువకుడు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఆ యువతి తన వద్దకు కన్నెత్వంతో వచ్చిందా.. లేక మరొకరి కింద నలిగి వచ్చిందా అనే సందేహం ప్రతి యువకుడిలో కలుగుతుంది. అయితే, నేటి ఆధునిక కాలంలో యువతులు వివిధ రకాల శారీరక వ్యాయామాలు చేస్తుంటారు. అలా చేసే వారిలో కన్నెపొర చిట్లిపోతుంది. దీంతో తాను చేసుకున్న యువతి కన్యగా వచ్చిందా లేక కన్నెత్వం కోల్పోయి వచ్చిందా అనేది అర్థం కాక వారు ఆందోళన చెందుంతుంటారు.

అసలు.. ఒక యువతి ప్యూరిటీని ఎలా గుర్తించాలి. ఎలా పరిశీలించాలి అనేదానిపై సెక్స్ నిపుణులు పలు రకాల అభిప్రాయాలను వెల్లడిస్తున్నారు. మొట్టమొదటిసారి అంగ ప్రవేశం చేస్తే కన్నెపొర ఉంటే కొద్దిపాటి రక్తం చిమ్ముతుంది. మరి ఆ యువతి ఓ క్రీడాకారిణి అయితే కన్నెపొర నిలబడి వుండే అవకాశాలు లేనట్లే. సాధారణంగా క్రీడాకారిణులకు కన్నపొర వుండదు. వారు కాళ్ళను, శరీరాన్ని వివిధ రకాలుగా సాగతీస్తారు. దీంతో కన్నెపొర చినిగిపోతుంది.

మరో అంశంగా, కన్యత్వానికి చిహ్నంగా స్తనాలను పరిశీలించవచ్చని వారు చెపుతున్నారు. కన్యలకు గల స్తనాలు గుండ్రంగా ఉండి గట్టిగా ఉన్నట్టయితే ఆ యువతి కన్నెత్వం కోల్పేదని భావించాలని అంటున్నారు.

Vatsyana_image
vatsyna

యువతుల కన్నెత్వానికి చిహ్నాలు